ZJAWISKO REZONANSU

Zjawisko rezonansu zachodzi, gdy częstotliwość drgań własnych wału korbowego jest równa częstotliwości której­kolwiek ze składowych harmonicznych. W razie rezonansu naprężenia wewnętrzne w materiale wału znacznie wzrastają, przekraczając wielokrotnie naprężenia wynikające ze zwyk­łych warunków obciążenia wału. Ponieważ liczba składo­wych harmonicznych jest nieskończenie wielka, a ponadto wał obraca się w szerokim zakresie prędkości obrotowych,więc teoretycznie zawsze jest możliwy rezonans z co najmniej jedną ze składowych harmonicznych, wymuszających drga­nia skrętne wału.Jak wynika z danych zestawionych  amplitudy składowych harmonicznych wyższych rzędów .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!