ZARYS KRZYWKI

Zarys krzywki stycznej składa się z łuku koła wierzchołko­wego oraz z prostych stycznych do obu kół, podstawowego i   wierzchołkowego. Z otrzymanego zarysu skorygowanego sporządza się ostatecznie wykresy rzeczywistych wznio­sów, prędkości i przyspieszeń zaworu . Należy podkreślić, że wzniosy i prędkości zaworu nie zależą w istot­nym stopniu od kształtu krzywek. Jedynie przyspieszenia wykazują duże odchyłki. Krzywki wału rozrządu obliczyć można w oparciu o następujące zależności:P) ‚i “ Pt ‘U\ PJPt = hiti = <?\ k + U = T; T = (d/n) • (oU/JbU), gdzie: px — przyspieszenie dodatnie zaworu,pi — przyspieszenie ujemne zaworu, <p — współczynnik przyspieszenia, i t2 — okresy występowania przyspiesze­nia Pi i pz, T — okres otwierania zaworu, <5 — kąt otwie­rania zaworu oraz n — prędkość obrotowa wału korbowego

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!