WĘZEŁ DRGAŃ

Węzeł drgań skrętnych, gdzie odkształcenia skrętne wału są maksymalne i tym samym najczęściej następuje zmęcze­niowe pęknięcie wału, znajduje się niemal zawsze pomiędzy kołem zamachowym i najbliższym mu wykorbieniem. W za­sadzie każdy wał ma nie jedną, lecz cały szereg częstotliwości drgań własnych odpowiadających różnym tzw. postaciom drgań, charakteryzujących się występowaniem jednego, dwóch itd. węzłów drgań. Częstotliwości drgań wyższych postaci są jednak tak duże, że w praktyce mogą być prze­ważnie pomijane. Znając własności tłumiące materiału wału można obliczyć maksymalne naprężenia powodowane podczas ewentualnych rezonansów i uwzględnić je w obliczeniu zmęczeniowym wału korbowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!