WADY SILNIKÓW TURBOSPALINOWYCH

Główne wady silników turbospalinowych to: sto­sunkowo jeszcze wysokie zużycie paliwa i niska sprawność, zwłaszcza w zakresie małych obciążeń. Zasadniczą przy­czyną niskiej, sprawności silników turbospalinowych jest brak możliwości skutecznego chłodzenia części pracujących w wysokich temperaturach. Narzuca to konieczność obni­żania temperatury spalin do granic dopuszczalnych z uwagi na trwałość dostępnych obecnie materiałów konstrukcyj­nych, co z kolei wydatnie obniża sprawność silników turbo­spalinowych. Cechy silników samochodowych. Silniki turbospaiinowe do. napędu samochodów mają stosunkowo niewielkie moce natężenia przepływu gazów, a więc i małe sprężarki oraz turbiny

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!