USZCZELNIENIE TULEI

Uszczelnienie tu­lei zapewnia pierścień z plastycznego metalu (np. miedziany łub ze stopu lekkiego) zakła­dany pomiędzy jej gór­nym kołnierzem i płasz­czyzną styku głowicy; tuleja uczestniczy w przekazywaniu ‘ nacisku głowicy na kadłub silnika, a więc w materiale tulei utrzymują się określone wstępne naprężenia ściskające, wy­wołane dociągnięciem śrub mocujących głowicę.Specjalne tuleje cylindrów wyróżniają się rozmaitymi szcze­gółami wykonania, opracowanymi z uwagi na swoiste wyma­gania konstrukcyjne lub technologiczne. Najczęściej specjał-. ne tuleje cylindrów spotyka się w dwusuwowych silnikach o rozrządzie tłokowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!