UKŁAD NAPĘDOWY SAMOCHODU

Układ napędowy samochodu działa sprawnie, jeżeli współczynnik nierównomiernośći biegu sil­nika zawiera się w zakresie 0,010.. .0,025.Zadania koła zamachowego. Wymaiganą ,równomierność biegu silnika uzyskuje się przez zastosowanie koła zamacho­wego o odpowiednio dużym momencie bezwładności. Czym moment ten jest większy, tym chwilowe nadwyżki i nie­dobory momentu obrotowego (w stosunku do momentu średniego) powodują mniejsze przyspieszenia i opóźnienia ruchu obrotowego wału korbowego. Im silnik ma więcej cylindrów, tym bardziej równomierny jest przebieg chwilo­wego momentu obrotowego i tym mniejszy moment bez­władności koła zamachowego wystarcza do uzyskania żą­danego współczynnika nierównomiernośći biegu silnika.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!