UDERZENIE FALI CIŚNIENIA

Uderzenie fali ciśnienia w ścianki komory spalania podczas spala-, nia stukowego, a szczególnie detonacyjnego jest tak silne, że powoduje ich drgania. W rezul­tacie okresowych zmian ciśnienia w cylindrze krzywa ciśnienia na wykresie indykatorowym przy­biera postać charakterystycznej „piły, na odcinku odpowiadają­cym spalaniu i rozprężaniu .Prawdopodobieństwo stukowego spalania paliwa o określonej licz­bie oktanowej zależy od bar­dzo wielu czynników. Między innymi poważny wpływ mają ce­chy konstrukcyjne silnika i wa­runki jego eksploatacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!