TŁUMIKI DRGAŃ SKRĘTNYCH

W rzędowym silniku wielocylindro- wym o długim wale korbowym (sześciocylindrowy lub ośmio- cylindrowy) często nie można uniknąć rezonansu ze sto­sunkowo niskiego rzędu harmonicznymi głównymi w za­kresie użytkowych prędkości biegu silnika. Konieczne jest wtedy zastosowanie tłumika drgań skręt­nych wału, który’ zmieniając częstotliwość swobodnych drgań skrętnych rozstraja cały układ drgający w razie rezonansu.Zadania tłumika drgań skrętnych spełnia najczęściej ma­sywny pierścień,metalowy o stosunkowo dużym momencie bezwładności, połączony elastycznie z przednim końcem wału np. za pośrednictwem elementu gumowego  lub dociskany sprężynami do okładziny cier­nej zamocowanej do tarczy umieszczonej na przednim końcu wału albo połączony obydwoma meto­dami .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!