TŁOKI ZE STOPU LEKKIEGO

Tłoki ze stopu lekkiego mają wtopione pierścienie żeliwne, w których wytoczone są rowki pierwszych pierścieni uszczelnia­jących. Każdy tłok jest wyposażony w trzy pierścienie uszczelniające i składany pierścień uszczelniający — z dwóch pierścieni tarczowych, rozpieracza osiowego i rozpieracza promieniowego. Sworznie tłokowe są pływające. Głowice cylindrów mają klinowe komory spalania oraz rozdzielone kanały — wydechowe (skierowane na zewnątrz) i   ssące połączone z członowym kolektorem ssącym, wbudo­wanym w rozwidleniu pomiędzy rzędami cylindrów. Przestrzenny wał korbowy, odkuty ze stali, obraca się w pię­ciu łożyskach głównych. Z każdym czopem korbowym współ­pracują dwa identyczne korbowody jednego rozwidlenia cylindrów, w związku z czym cylindry lewego rzędu cylin­drów wyprzedzają cylindry prawego rzędu o szerokość łba korbowodu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!