TŁOK ODSŁANIA

Ponieważ tłok odsłania wcześniej szczeliny wylotowe niż wlotowe, nie­wielkie nadciśnienie wywołane wstępnym sprężeniem świeże­go ładunku w skrzyni korbo­wej wystarcza do dokładnego opróżnienia cylindra ze spalin.Należy podkreślić, że w omawianym przypadku wstępne sprężanie powietrza lub mieszanki w skrzyni korbowej nie zapewnia zwiększenia napełnienia cylindra wskutek doprowadzania ładunku pod nadciśnienieniem (nie zacho­dzi tu doładowywanie silnika), ponieważ wskutek później­szego zamykania szczelin wylotowych niż wlotowych część świeżego ładunku uchodzi z cylindra wraz ze spalinami. Sil­niki z podwójnymi, równoległymi cylindrami cechuje nie­korzystny kształt komory spalania. Nieco lepszy kształt komór spalania mają silniki o osiach cylindrów nachylo­nych względem siebie pod niewielkim kątem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!