SYSTEMY PRZEPŁUKIWANIA CYLINDRA

Symetryczny rozrząd tłokowy w silnikach dwusuwowych upraszcza wybitnie konstrukcję silnika i mimo swych wad znajduje wciąż szerokie zastosowanie, zwłaszcza gdy chodzi o  małe silniki samochodowe i motocyklowe. Aby ograniczyć do minimum straty świeżej mieszanki lub powietrza, sto­suje się rozmaite rozwiązania konstrukcyjne, dzięki którym otrzymuje się określony sposób przepłukiwania cylindra. Ze względu na kierunek przepływu gazów przez wnętrze cy­lindra, rozróżnia się:    płukanie poprzeczne — gazy przepływają w poprzek cylindra  kanały wlotowy i wylotowy są dopro­wadzone prostopadle do ścianki cylindra; mieszankę lub powietrze kieruje w głąb cylindra, w stronę głowicy, denko tłoka zaopatrzone w garb kierujący, tzw. deflektor; taki kształt denka tłoka jest niekorzystny z uwagi na znacznie większą powierzchnię tłoka omywaną gorącymi spalinami oraz o    wiele większy ciężar tłoka .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!