SPRĘŻYNY ZAWORÓW

Luz jest ka­sowany przez napływający do cylindra olej; regulator nie ma w ogóle sprężyny. Sprężyny zaworów. Zadanie sprę­żyny zaworu polega na docis­kaniu grzybka zaworu do gniazda w okresie zamknięcia zaworu oraz na zamykaniu zaworu. Jedno­cześnie w okresie otwarcia za­woru sprężyna zaworu eliminuje wszelkie luzy w mecha­nizmie napędu zaworu 1 dociska popychacz do krzywki wału rozrządu. W ten sposób sprężyna w okresie otwar­cia zaworu sprzęga jednoznacznie chwilowe położenia za­woru z chwilowymi położeniami popychacza na krzywce wału rozrządu. Ponadto sprężyna zaworu wydechowego uniemożliwia otwarcie zaworu wskutek podciśnienia w cy­lindrze podczas suwów ssania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!