SKUTEK TARCIA

Wskutek tarcia międzycząsteczkowego (wewnętrznego) materiału wału, tarcia czopów w łożyskach, tłoków o gładź cylindrów itd. drgania skrętne są skutecznie tłumione.Niebezpieczny w silniku wielocylindrovym jest jedynie rezonans z tzw. harmonicznymi głównymi, ponieważ pozo­stałe składowe harmoniczne dla całości układu korbowego wzajemnie się znoszą. Pozostałe składowe harmoniczne mo­gą wywołać drgania jedynie poszczególnych wykorbień (drgania drugiej, trzeciej itd. postaci). Brak wówczas wa­runków do rezonansu, ponieważ krótki odcinek wału odpo­wiadający jednemu wykorbieniu jest znacznie sztywniejszy niż cały wał i ma odpowiednio większą częstotliwość drgań własnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!