ROZRZĄD TŁOKOWY

Podczas przepłukiwania cylindra część mieszanki zwykle uchodzi ze spalinami. Stosunek ciężaru ładunku pozosta­jącego w cylindrze Gp[kG] do ciężaru ładunku wtłoczonego do cylindra G* [kG] nazywa się współczynnikiem przedm­uchu; rjpc = GpjGk i wynosi 0,6…0,9. Do sterowania przepływem gazów przez cylinder wyko­rzystuje się tłok . Wloty do cylindra kanałów zasilających i wydechowych są zamykane i otwierane przez tłok Powietrze lub mieszanka napływa do cylindra pod niewielkim nadciśnieniem, kiedy tłok znajduje się w okolicy zwrotu wewnętrznego, a kanały wlotowe są otwarte.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!