ROZRZĄD

Układ rozrządu tłokowego silnika spalinowego steruje przepływem gazów przez cylindry, czyli dopływem do nich świeżej mieszanki lub powietrza i opróżnianiem ich ze spa­lin Stosowane są trzy podstawowe systemy rozrządu: tłokowy, zaworowy i suwakowy oraz systemy złożone za- worowo-tłokowy i suwakowo-tłokowy.Po rozprężeniu spaliny zostają usunięte z cylindra. W sil­niku czterosuwowym wydalanie spalin odbywa się zasad­niczo podczas suwów wydechu. Aby jednak zapewnie możliwie dokładne usunięcie spalin, proces zaczyna się już nod koniec suwu pracy (rozprężania) a kończy z począt­kiem suwu ssania. W silnikach samochodowych, których wały korbowe wirują ze znacznymi prędkościami, zawór wydechowy zaczyna się otwierać przy kącie położenia korby20° przed ZW, aosiada nagnieżdzie przy kącie 10.. .30° po ZZ .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!