Ropa się kończy

Transport jest uzależniony w bardzo dużym stopniu od cen ropy naftowej. Niestety sytuacja na świecie zmusza wiele koncernów zajmujących się przetwórstwem tego cennego złoża do podejmowania wielu drastycznych decyzji. Faktem jest, że ropa kiedyś się skończy,a ceny prawdopodobnie przez wiele lat będą szybować do góry. Oczywiście sytuacja wzrostu cen uzależniona jest także od decyzji podejmowanych na arenie międzynarodowej, ale ogólnie można powiedzieć, że transport musi być poddany rewolucyjnym zmianom, a motoryzacja powinna wprowadzić wiele zmian, które pozwolą ograniczyć stopniowo udział ropy naftowej. Okazuje się, że pierwsze kroki naprawcze są podejmowane, ale dopiero niewinnie. Hybrydy czy samochody na prąd stały się rzeczywistością. Są jednak o wiele lepsze pomysły, już istniejące, które nie wiadomo do koca z jakich powodów nie mogą się zrealizować. Chociażby legendarny już samochód na wodę, który już istnieje, ale nie jest używany na szeroką skalę. Technologia jest tak zaawansowana, że pozwala zatankować samochód i przetworzyć energię praktycznie ze wszystkiego, a to bardzo ważna informacja dla wszelkiej maści kierowców.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: