PRZENOSZONY NAPĘD ROZRZĄDU

Z uwagi na wymaganą cichobieżność luzy między- zębne w przekładni tego typu powinny być bardzo małe. Przekładnie zębate śrubowe i ślimakowe mają niską spraw­ność i szybko się zużywają, w związku z czym stosowane są obecnie coraz rzadziej.nowa 8000 obr/min. Napęd rozrządu przeno­szony jest z wału korbowego przez przekładnię zębatą czo­łową na wałek pośredni, a następnie przekładniami zębatymi stożkowymi na układ czterech wałków królewskich. Należy zwrócić uwagę, że prędkość obrotowa wałków królewskich jest dwukrotnie większa niż prędkość wałków rozrządczych. Dalszym rozwinię­ciem tej konstrukcji jest ośmiocylindro- wy silnik samo­chodu wyścigowego .Ostatnio coraz czę­ściej do napędu roz­rządu stosuje się przekładnie łańcu­chowe. Dużą zaletą takiego napędu jest możliwość łączenia wspólnym łańcu­chem kilku wałów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!