PRZEKROJE SZCZELIN GAZOWYCH

Pierścienie tłokowe, któ­rych na ogół stosuje się 2 lub 3, trzeba zabezpie­czać przed obracaniem się, aby końce pierścieni nie zaczepiały o obrzeża szcze­lin .Szczególnie duże znaczenie w silnikach o rozrządzie tło­kowym ma odpowiednia konstrukcja układu wydechowego, a zwłaszcza samego tłumika. Przez odpowiedni dobór para­metrów układu wydechowego można wywołać powstawanie chwilowego podciśnienia w przewodzie wydechowym w okre­sach otwarcia szczelin wylotowych, co polepsza napełnie­nie cylindra i zwiększa moc silnika o kilka procent.Obliczanie przekrojów szczelin gazowych. Powierzchnie przekrojów szczelin wlotowych i wylotowych określa się wyznaczając górne krawędzie szczelin i szerokości kanałów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!