POWSZECHNIE STOSOWANE

Natomiast powszechnie stosowane obecnie silniki górnozaworowe wyposaża się w głowice o tym bardziej skomplikowanej budowie, im więcej wbudowuje się w nie części rozrządu (). Głowica cylindrów chłodzonego wodą rzędowego silnika o   zapłonie iskrowym obejmuje zwykle wszystkie jego cylindry, a w silniku widlastym lub o układzie przeciw­ległym (bokser) każdy rząd cylindrów ma swoją głowicę.Natomiast chłodzone wodą silniki wysokoprężne oraz niektóre chłodzone powietrzem silniki o zapłonie iskrowym maia przeważnie krótkie głowice zamykające tylko po dwa lub trzy sąsiednie cylindry, przy czym głowice obejmujące cztery cylindry spotyka się rzadko, a głowice zamykające sześć cylindrów należą do rzadkości. Indywidualne cylindry chłodzonych powietrzem silników o średnich i dużych mocach z reguły zamyka się oddzielnymi głowicami .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!