PEWNE NIEDOGODNOŚCI

Niedogodnościom tym zapobiega się przez nierównoległe wbu­dowanie zaworów z jednym .W razie skośnego wbu­dowania zaworów ko­mora spalania ma sto­sunkowo najkorzystniej­szy kształt, zbliżony do półkuli przy ograni­czeniu do minimum powierzchni ścianek.Układ taki stosuje się również w silnikach widlastych o central­nym wale rozrządu . Rozwiązanie ta­kie pozwala swobodnie kształtować przestrzeń wodną w głowicy, a więc zapobiec przegrzewaniu ścianki między zawo­rami. Ponadto zawory mogą mieć grzybki o    dość dużych średni­cach, zależnych od kąta rozstawienia osi zawo­rów .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!