OKREŚLONE WŁASNOŚCI

Od stopu tworzącego warstwę pracującą łożyska ślizgowego wymaga się określonych własności, z których najważniej- SZ6) to dostateczna odporność na naciski; w całym zakresie tem­peratur pracy łożyska występujące w nim szczytowe naciski jednostkowe nie powinny powodować trwałych odkształceń warstwy stopu łożyskowego,  dobra przyczepność do materiału panewki lub gniazda w części oraz brak skłonności do pękania, złuszczenia lub odpryskiwania przy odkształcaniu panewki, wysoka temperatura topliwości, znacznie powyżej mak­symalnej temperatury pracy łożyska,dobra zwilżalność olejem; na pracującej gładzi stopu łożyskowego powinny długo utrzymywać się ślady oleju,   niski współczynnik tarcia w stosunku do materiału czopa, niewielka twardość i dostateczna plastyczność, aby drobne opiłki metalowe wgniatały się w głąb stopu ło­żyskowego i nie rysowały powierzchni czopów,  brak skłonności do zacierania, dostateczna przewodność cieplna, zapewniająca szybkie odprowadzanie ciepła wywiązującego się wskutek tarcia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!