NAJSILNIEJSZE ZUŻYCIE

Ponieważ pierścienie usz- czelniające najsilniej zu­żywają się w okolicy zamków, często wymaga się, aby pierścień cecho­wa się nierównomier­nym (korygowanym) roz­kładem nacisków na ob­wodzie . Uzy- skuje się to przez nada­nie pierścieniowi odpo­wiedniego kształtu (śre­dnica w kierunku zamka większa 0 0,2…0,6% niż średnica do niej pro­stopadła). Średnie jedno­stkowe naciski promie­niowe pierścieni uszczel­niających na gładź cy­lindrów wynoszą 1,2…2,5 kG/cm. Jedynie naciski niektórych specjalnych pierścieni uszczelniają­cych są wyższe niż po­dane.

 

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!