MIERNIK ODDZIAŁYWANIA

Miernikiem tego oddziały­wania jest tzw. współczynnik przekazywania K — Pr/Pw, gdzie: Pr — siła przekazywana na ramę pojazdu oraz Pw — siła wymuszająca. Im współczynnik K jest mniejszy, tym zawieszenie lepiej spełnia swe zadania. Ponadto za­wieszenie powinno być tak zaprojektowane, aby w zakresie eksploatacyjnych prędkości obrotowych wału korbowego oraz podczas jałowego biegu silnika nie występowały uchwyt­ne maksima nasilenia drgań zespołu napędowego w wyniku zjawiska rezonansu. Warunek ten spełnia się najłatwiej stosując możliwie „miękkie” zawieszenie, zapewniające możliwie małą częstotliwość drgań własnych zespołu napę­dowego, która jednak powinna znacznie różnić się od często­tliwości drgań własnych elementów zawieszenia doiazdu (np. resorów).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!