MAŁA DŁUGOŚĆ CZOPÓW

Wobec małej długości czopów głównych wał korbowy jest wówczas na ogół stosunkowo sztywny i odznacza się wielką częstotliwością skrętnych drgań własnych. Łożyska toczne są jednak kosztowniejsze niż ślizgowe. Użycie łożysk tocz­nych w silnikach wielocylindrowych jest zwykle uwarunko­wane zastosowaniem kosztownych dzielonych wałów korbo­wych. ^Konieczność doboru łożysk tocznych o dużych średni­cach pierścieni nośnych zmusza zwykle do ograniczania szyb­kobieżności silnika, ponieważ bardzo duże prędkości obwo­dowe elementów tocznych powodują szybkie Ich zużywanie. Łożyska toczne są ponadto mało odporne na obciążenia o  charakterze uderzeniowym oraz na korozję.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!