KRYTYCZNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA

Niebezpieczne prędkości obrotowe wału korbowego (z uwagi na rezonans) określa się najłatwiej z wykresu pomocniczego: oś odciętych — prędkości biegu silnika, oś rzędnych — częstotliwości drgań własnych, jeżeli proste przechodzące przez początek układu współrzędnych odpowiadają stałemu rzędowi harmonicz­nych składowych (ń «= const), dla których stosunek często­tliwości drgań własnych do prędkości obrotowej jest stały wyraża się np. połówkami kolejnych liczb naturalnych (sil­nik czterosuwowy . Przecięcie prostej pozio­mej, odpowiadającej znalezionej częstotliwości drgań włas­nych, z prostymi głównych składowych harmonicznych (dla danego silnika) wyznacza prędkość obrotową rezonansu . z rozpatrywaną składową harmoniczną główną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!