KLASYCZNE ELEMENTY ZAWIESZENIA

Zespoły na­pędowe zawiesza się zwykle przy użyciu róż­nego rodzaju przegubów z elastycznymi wkład­kami, które pracują na ściskanie, rozciąganie, ścinanie lub skręcanie.Wszystkie obciążenia, zarówno statyczne, jak i dynamiczne, są z reguły przenoszone wy­łącznie za pośrednictwem wkładek elastycz­nych (np. gumowych) o dużej zdolności tłumienia drgań i wstrząsów. Niekiedy elementy zawieszenia zaopatruje się w sztywne lub mało elastyczne zderzaki ograniczające maksymalne odkształcenia właściwych ele­mentów elastycznych.Projektowanie zawieszenia zespołu napędowego. Układ zawieszenia powinien maksymalnie ograniczać oddziaływa­nie silnika na ramę pojazdu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!