KINEMATYKA ZAWORU

Jeżeli krzywka zamiast z popychaczem współpracuje z dźwi- gienką, wówczas z dostateczną dokładnością można założyć, że końcówka dżwigienkl porusza się posuwisto-zwrotnie. Popychacze rolkowe współpracują z krzywkami stycznymi lub wklęsłymi. Po wstępnym obliczeniu przyspieszeń zaworu sporządza się wykresy przyspieszenia, prędkości i   drogi zaworu w funkcji kąta obrotu wału rozrządu. Mając wykreślone wzniosy zaworu w zależności od kąta obrotu wału rozrządu, można bezpośrednio wyznaczyć wykreślnie zarys krzywki, uwzględniając przekładnię między zaworem a popychaczem. Otrzymany zarys teoretyczny trzeba uprościć zastępując krzywizny łukami kół i odcinkami pro­stych. Z reguły korygowany zarys jest krzywą składającą się z dwóch lub trzech stycznych do siebie łuków kół o róż­nych promieniach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!