KADŁUB TUNELOWY

Wielocylindrowe silniki o tocznych łożyskach głównych mają niekiedy tzw. kadłuby tunelowe odznaczające się bardzo dużą sztywnością. Zewnętrzne pierścienie nośne łożysk są wówczas unieruchomione zwykle za pomocą pierścieni sprężystych (Seegera) lub przeciętych pierścieni z drutu stalowego.Nlerównomlerność biegu silnika. Moment obroto­wy na wale korbowym silnika powstaje w wyniku działania zmiennych sił stycznych ), co powoduje nieuniknioną zmienność chwi­lowego momentu obrotowego, odbieranego z wału korbowego). Przebiegzmiennościmo- mentu obrotowego jest w zasadzie podobny (potni’ jając nieuniknione rozbieżności przebiegów pracy w poszcze­gólnych cylindrach) w większości silników o jednakowych przesunięciach fazowych pomiędzy jednoimiennymi su­wami w poszczególnych .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!