KADŁUB SILNIKA

Kadłub silnika włelocyllndrowego składa się z dwóch czło­nów — bloku cylindrów 1 skrzyni korbowej. W bloku cylin­drów znajdują się cylindry silnika, wykonane jako rozwie*- cone przelotowo otwory w materiale bloku lub jako wsta­wiane tuleje cylindrów . Każdy rząd cylindrów tworzy zwykle oddzielny blok cylindrów. Skrzy­nia korbowa, zamknięta odejmowaną miską olejową, osłania wał korbowy silnika. Silnik chłodzony powietrzem zamiast bloku lub bloków cylindrów z reguły ma indywidualne cy­lindry odejmowane.Ze względu na konstrukcję, wśród kadłubów silników samo­chodowych rozróżnia się ogólnie dwie podstawowe odmiany:  kadłub jednolity; skrzynia korbowa i blok lub bloki cylindrów tworzą jedną całość, przeważnie w postaci jedno­litego odlewu lub niekiedy konstrukcji spawanej; wykona­nie typowe dla silników chłodzonych wodą, stosunkowo tanich i produkowanych masowo.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!