KADŁUB CZŁONOWY

Kadłub członowy; skrzynia korbowa jest połączona z blo­kiem lub blokami cylindrów za pomocą śrub, co umożliwia wykonywanie poszczególnych członów kadłuba z różnych materiałów; wykonanie stosowane prawie wyłącznie w sil­nikach o dużych mocach, przeważnie wysokoprężnych,’ oraz dość często w widlastych silnikach o zapłonie iskrowym, a ponadto z reguły — w razie naprzeciwległego układu cylin­drów; do członowych zalicza się również kadłuby chłodzo­nych powietrzem silników o indywidualnych cylindrach odejmowanych.Zależnie od wykonania skrzyni korbowej, wśród kadłubów silników samochodowych rozróżnia się trzy zasadnicze odmiany:kadłub dzielony w osi wału korbowego; obrzeże miski olejowej znajduje się na wysokości osi obrotu wału korbo­wego, co pozwala na^ograniczenie do minimum własnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!