ELASTYCZNE ZAWIESZENIE

Silnik elastycznie zawieszony ma sześć stopni swobody (przemieszczanie s/ę wzdłuż trzech wzajemnie prosto­padłych osi i obracanie się wokół każdej z nich). Drgania w każdym stopniu swobody są zależne od drgań w innych stopniach swobody. Ponieważ dokładne obliczanie para­metrów tego rodzaju drgań jest bardzo pracochłonne, w praktyce wyznacza się je w sposób uproszczony lub do­świadczalnie. Do doboru zawieszenia zespołu napędowego trzeba znać częstotliwość drgań własnych masy zawieszonej oraz czę­stotliwości sił i momentów wymuszających.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!