DUŻE OBCIĄŻENIA

Wały korbowe podlegające du­żym obciążeniom wykonuje się z konstrukcyjnych stali stopo­wych (chromo-niklowych, chromo-wanadowych 1 innych).Ostatnio coraz częściej wały korbowe odlewa się z uszlachet­nionego żeliwa lub ze specjalnych stali stopowych. Odle­wanie wałów korbowych, choć trudne technologicznie, jest jednak dużo prostsze i tańsze niż ich odkuwanie. Ponadto odlewanym wałom kor­bowym łatwo nadaje się kształty najkorzy­stniejsze z uwagi na wytrzymałość zmęcze­niową, praktycznie nie­wykonalne drogą odku- wania . Cen- ną zaletą wałów odle­wanych jest dobre tłu­mienie przez ich ma­teriał drgań skrętnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!