DRGANIA SKRĘTNE WAŁU KORBOWEGO

Wał korbowy wraz z kołem zamachowym oraz korbowoda- mi i tłokami stanowi układ sprężysty charakteryzujący się pewną ściśle określoną częstotliwością swobodnych drgań skrętnych. Częstotliwość tę określa się liczbą pełnych (tam i  z powrotem) wychyleń skrętnych jednego końca wału wzglę­dem drugiego w ciągu jednej sekundy. Podczas pracy sil­nika na jego wał korbowy działają okresowo zmienne siły styczne od poszczególnych, cylindrów o charakterze impul­sów wymuszających sprężyste odkształcenia skrętne wału. Ze względu na regularne powtarzanie się takich impulsów, wał korbowy drga skrętnie w rytmie zmienności siłstycznych, które mogą być rozłożone na szereg składowych sił o prze­biegu harmonicznym (sinusoidalnie zmiennym).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!