DOBÓR KOŁA ZAMACHOWEGO

Czołowa po­wierzchnia koła zamachowego spełnia zwykle zadania tarczy oporowej ciernego sprzęgła tarczowego. Na obrzeże koła zamachowego nasadza się stalowy wieniec zębaty, który współpracując z kołem zębatym rozrusznika umożliwia uruchamianie silnika.Wymiary kół zamachowych licz­nych silników są często większe niż wystarczające do za­bezpieczenia wymaganej równomierności ich biegu, czyli zapewniają o wiele mniejsze współczynniki nierównomierno- ści biegu niż dopuszczalne. Wynika to z okoliczności, że wielokrotnie wymiary koła zamachowego jako tarczy opo­rowej sprzęgła są większe niż wymagane do zapewnienia żądanej nierównomierności biegu.

 

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!