DŁUGOŚCI OKRESÓW

Długości okresów poszczególnych składowych harmonicz­nych mają się do siebie jak odwrotności kolejnych liczb naturalnych (1/1, 1/2, 1/3 itd.). Amplitudy poszczególnych składowych harmonicznych i ich wzajemne przesunięcia fazowe zależą od przebiegu wypadkowej siły stycznej. Ze wzrostem rzędu harmonicznej maleje jej amplituda. Zasada ta nie zawsze obowiązuje dla rzędów 0,5…2.Rząd harmonicznej składowej jest to stosunek: h = 360°/y, gdzie: y — kąt obrotu wału korbowego odpowiadający peł­nemu okresowi składowej harmonicznej . W silnikach dwusuwowych rzędy składowych harmonicz­nych odpowiadają kolejnym liczbom naturalnym (1, 2,1    itd.), a w silnikach czterosuwowych — połowom kolej­nych liczb naturalnych (0,5, 1,0, 1,5, 2,0 itd.).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!