BLISKO GŁÓWNEJ OSI

Zwykle dąży się, aby wsporniki zawieszenia znaj­dowały się możliwie blisko wzdłużnej głównej osi bezwładności całego zespołu napędowego, przechodzącej przez jego środek ciężkości i le­żącej w pionowej płaszczyźnie symetrii. Oś ta z reguły nie pokrywa się z osią wału korbo­wego, lecz biegnie skośnie, opadając w kierun­ku skrzynki biegów. Jednak w praktyce swo­boda w doborze miejsc wbudowania elemen­tów zawieszenia silnika jest przeważnie dość ograniczona rozmaitymi względami konstruk­cyjnymi, a zwłaszcza z uwagi na rozmieszcze­nie i łatwość dostępu do sprzętu silnika.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!