WADY SILNIKÓW TURBOSPALINOWYCH

Główne wady silników turbospalinowych to: sto­sunkowo jeszcze wysokie zużycie paliwa i niska sprawność, zwłaszcza w zakresie małych obciążeń. Zasadniczą przy­czyną niskiej, sprawności silników turbospalinowych jest brak możliwości skutecznego chłodzenia części pracujących w wysokich temperaturach. Narzuca to konieczność obni­żania temperatury spalin do granic dopuszczalnych z uwagi na trwałość dostępnych obecnie materiałów konstrukcyj­nych, co z kolei wydatnie… Czytaj więcej »

ZALETY SILNIKÓW TURBOSPALINOWYCH

Silniki turbospaiinowe w stosunku do tłokowych silników spalinowych o takich samych mocach wykazują wiele istotnych zalet jak: mniejszy ciężar, mniejsze wymiary, mniejsza liczba części i na ogół niższy koszt produkcji (seryj­nej), brak części poruszających się posuwisto-zwrotnie (tj. zbędny jest skomplikowany układ korbowy, wywołujący niepożądane drgania). Pod względem eksploatacyjnym silniki turbospaiinowe są wygodniejsze niż tłokowe silniki… Czytaj więcej »

SILNIKI TURBOSPALINOWE

Silnik turbospalinowy ma przynajmniej jedną turbinę wy­konującą pracę użyteczną, zwaną turbiną napędową. Wir­nik turbiny silnika turbospalinowego obraca się wskutek dynamicznego działania na jego łopatki strumienia spalin 0   dużej prędkości, a zatem i o dużej energii kinetycznej (w silniku tłokowym działa na tłok w zasadzie tylko statyczny nacisk spalin). Silniki turbospaiinowe, podobnie jak i spa­linowe tłokowe,… Czytaj więcej »

SPECJALNIE DOBRANE ROZSTAWIENIE

Specjalnie dobrane rozstawienie okien zapewnia wymagane zawirowania po­wietrza napływającego dó cylindra dzięki wstępnemu sprę­żeniu przez sprężarkę ROOTS napędzaną od wału korbo­wego za pośrednictwem przekładni łańcuchowej . Tłoki odlane z żeliwa zaopatrzone są w denka z żaroodpornej stali austenitycznej. Szczelina powietrzna pomiędzy den­kiem i tłokiem utrudnia wymianę między nimi ciepła. Pod­czas pracy silnika denka tłoków silnie… Czytaj więcej »

TŁOKI KAŻDEGO CYLINDRA

Tłoki każdego cylindra połączone są krótkimi korbowodami z górnymi ramionami wahaczy. Dolne ramiona wahaczy sprzężone są długimi korbowodami z czopami korbowymi wału korbowego. Przesunięcie w ‚górę osi obrotu wału kor­bowego w stosunku do osi sworzni dolnych ramion waha­czy daje wymaganą asymetrię rozrządu.Kadłub silnika żeliwny, obustronnie zamykany pokrywami. Tuleje cylindrów żeliwne, pasowane dokładnie w kadłubie (szczelność… Czytaj więcej »

TRWAŁOŚĆ SILNIKÓW

Silniki CUMMINS-V odznaczają się znaczną trwałością, co przypisać trzeba głównie umiarkowanej średniej prędkości tłokowej, wynoszącej zaledwie 9,1 m/sek przy 2600 obr/min (modele V6 i V8 o S/D= 0,75) lub 10,4 m/sek przy 2500 obr/min (modele V8 o S/D = 0,847). Na wzmiankę za­sługuje oryginalne ukształtowanie kanałów ssących I wylo­towych w głowicach cylindrów .Każda para jednoimiennych… Czytaj więcej »

RODZINA WIDLASTYCH SILNIKÓW

Ponadto układ zasilania cechuje pod­wyższone ciśnienie robocze (co zapobiega powstawaniu korków parowych w przewodach oraz zmodyfikowanie pompy wtryskowej.CUMMINS-V. Rodzina widlastych silników wysokopręż­nych, odznaczających się lekkością i zwartością konstrukcji, opracowanych jako w pełni zamienne z podobnego prze­znaczenia silnikami o zapłonie iskrowym. Wszystkie mo­dele silników CUMMINS-V cechuje rozwidlenie rzędów, cylindrów — 90°, bezpośredni wtrysk paliwa (urządzenie wtryskowe… Czytaj więcej »

MOCOWANIE CYLINDRA

Cylindry są mocowane do kadłuba przy użyciu śrub. Tłoki odlane ze stopu lekkiego mają denka zupełnie płaskie. Każdy tłok jest zaopatrzony w trzy pierścienie uszczelniające i dwa pierścienie zgarniające. Powyżej pierwszego pierścienia uszczelniającego na obrzeżu bocznej ścianki tłoka znajdują się rowki o głębokości około 0,5 mm, spełniające zadania uszczelnienia labiryntowego. Kuty wał korbowy o czterech… Czytaj więcej »

POMPA WODY ORAZ WENTYLATOR

Pompa wody oraz wenty­lator układu’chłodzenia są napędzane wprost przez wał rozrządu, a prądnica i sprężarka nadciśnieniowego układu uruchamiającego mechanizmy hamulcowe kół — za poś­rednictwem pasa klinowego. Kadłub, głowica cylindrów, obudowa wału rozrządu i obsady pomp wtryskowych oraz inne drobne części odlane są ze stopów lekkich, jako precyzyjne odlewy ciśnieniowe. Z uwagi na wymaganą sztywność kadłub… Czytaj więcej »